ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Analytics Explained: Accepted

What Does "Accepted" Mean In my Email Statistics?

Accepted means the campaign was successfully accepted by the recipients' server. Accepted includes all contacts that received the campaign successfully and may or may not have taken other actions.

If a reader also viewed your email, clicked links in your email, or shared your email, you'll also find the contact in your Engaged stats.

What Is The Difference Between "Accepted" and "Viewed" in email analytics?

Campaigns are tracked using a 1 pixel by 1 pixel image; we call this image a tracking beacon. The tracking beacon is an invisible image in all campaigns that, once downloaded, lets GoDaddy Email Marketing know your contact viewed the email.

Before your reader opens the email and allows images, or clicks a link, we have no way of tracking the recipient behavior. So once your reader downloads the images in your campaign, GoDaddy Email Marketing calls this a "view." If your reader received the campaign successfully, but has not viewed images, or clicked a link, then we call that "accepted."

Related Topics:

More Send Options
Can I Add A Webform to my Campaign?
What Are The Advanced Webform Options?
How Do I Share My Webform?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ