ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Analytics Explained: Engaged

What Does "Engaged" Mean In My Email Analytics?

The Engaged statistic includes all contacts that clicked a link in your email, or shared your email. If a reader viewed your email (with images!), but took no other action, you'll find the contact in your Viewed stats and not your Engaged stats.

How Do You Track Engagement?

All links in your GoDaddy Email Marketing campaigns are momentarily redirected via servers to capture clicks. So when a contact clicks on a link in your email, this redirect helps us track which contact clicked what link. For more details, read our guide to viewing clicked statistics.

Social shares are tracked in a similar way. Unique social share links are generated for each recipient in your contact list. So when the share link is clicked, you'll see exactly which contact did the sharing.

If a reader received your email successfully, but took no action, this contact is tracked in your Accepted stat.

Related Topics:

Can I Export My Stats?
Can I View the Stat History For A Single Contact?
Where Do I Find Click Details?
How Can I Increase My Views?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ