ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Anforderung der Offenlegung von Registrantendaten für Strafverfolgungsbehörden

Aufgrund der DSGVO ist die Datenanzeige in der öffentlichen WHOIS-Datenbank eingeschränkt. Unter bestimmten Umständen können Strafverfolgungsbehörden nicht öffentliche Domainkontaktdaten zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie Mitglied einer Strafverfolgungsbehörde sind und die vollständigen Kontaktdaten für eine Domain benötigen, deren Kontaktdetails zu einem der geschützten Länder gehören, senden Sie bitte eine E-Mail an whoisrequests@godaddy.com . Wir senden Ihnen Anweisungen zum Anfordern der gewünschten Informationen.

Hinweis: Sehen Sie sich bei Domains, für die in den WHOIS-Ergebnissen „Domains By Proxy“ als Registrant angezeigt wird, die Domain-By-Proxy-Vorladungsrichtlinie an, um zu erfahren, wie Sie weiter vorgehen müssen.

Was ist für eine gültige Anfrage erforderlich?

Die Anfrage muss Folgendes enthalten:

  • Domainname(n)
  • Gerichtsstand der Behörde
  • Angabe der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Gründe für die Anforderung (etwa die Bekundung, dass die bereitgestellten Kontaktdaten nur im Rahmen einer offiziellen Untersuchung verwendet werden)
  • Zustimmung zu den ggf. erforderlichen Zugriffsbedingungen

Zusätzliche Hinweise:

  • Die Offenlegungsanforderung gilt nur für aktuelle Domainkontakte. Im Rahmen dieses Offenlegungsverfahrens stellen wir keine historischen oder archivierten Kontaktdaten zur Verfügung.
  • Offenlegungsanforderungen müssen den genauen geprüften Domainnamen enthalten. Bei diesem Verfahren werden keine Anfragen mit partiellen Übereinstimmungen bearbeitet.
  • Offenlegungsanforderungen werden pro Domain überprüft und bearbeitet. Bei diesem Verfahren stellen wir Suchergebnisse für mehrere verwandte Domains oder Kontakte bereit.
  • Zusätzlich zu den folgenden Informationen können keine weiteren Kontaktdaten zur Verfügung gestellt werden: Registrant, Name des Administrators oder technischen Ansprechpartners, Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Falls Sie zusätzliche Informationen benötigen, lesen Sie die Informationen in unserer Vorladungsrichtlinie.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ