ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Apache: Generate CSR (Certificate Signing Request)

Follow these instructions to generate a certificate signing request (CSR) for your Apache Web server. When you have completed generating your CSR, cut/copy and paste it into the CSR field on the SSL certificate-request page.

To Generate a Certificate Signing Request for Apache 2.x

 1. Log in to your server's terminal (SSH).
 2. At the prompt, type the following command:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Note: Replace yourdomain with the domain name you're securing. For example, if your domain name is coolexample.com, you would type coolexample.key and coolexample.csr.

 3. Enter the requested information:
  • Common Name: The fully-qualified domain name, or URL, you're securing.
   If you are requesting a Wildcard certificate, add an asterisk (*) to the left of the common name where you want the wildcard, for example *.coolexample.com.
  • Organization: The legally-registered name for your business. If you are enrolling as an individual, enter the certificate requestor's name.
  • Organization Unit: If applicable, enter the DBA (doing business as) name.
  • City or Locality: Name of the city where your organization is registered/located. Do not abbreviate.
  • State or Province: Name of the state or province where your organization is located. Do not abbreviate.
  • Country: The two-letter International Organization for Standardization (ISO) format country code for where your organization is legally registered.

   Note: If you do not want to enter a password for this SSL, you can leave the Passphrase field blank. However, please understand there might be additional risks.

 4. Open the CSR in a text editor and copy all of the text.
 5. Paste the full CSR into the SSL enrollment form in your account.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

saloom's Avatar
New certificate - paste the CSR

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

Kristian's Avatar
SSL getting started question

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

WIMR's Avatar
Create Private Key after SSL Purchase

2 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

sud's Avatar
UCC SANS certificate add different csr for different subdomain.

2 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน