วิธีแก้ไขการกำหนดค่า Apple Mail

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ Apple Mail: การกำหนดค่าอีเมลเวิร์คสเปซ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปเมื่อกำหนดค่าอีเมลผ่าน Mail ใน Mac OS X® ระหว่างนี้ คุณสามารถใช้ Workspace Email (http://email.secureserver.net) ของเราเพื่อติดต่อกับลูกค้า เพื่อน และครอบครัวได้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Workspace Email ได้

เชื่อมต่อ Workspace Email ในคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีบัญชี พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้งานได้ ไปที่ แล้วล็อกอิน

หากล็อกอินไม่ได้ ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าบัญชีอีเมลของคุณตั้งค่าแล้ว และที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าบัญชีให้คุณ โปรดดู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณอีกครั้ง

ไม่ว่าใครก็อาจพิมพ์ผิด ตรวจสอบซ้ำว่าคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก (ชื่อโฮสต์) ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากค่าเริ่มต้นของเรา ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนอีเมลที่คุณมีและแหล่งที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หากคุณได้ยืนยีนแล้วว่ารหัสผ่านถูกต้องด้วยการล็อกอินได้สำเร็จ แต่คุณยังไม่สามารถตั้งค่าอีเมลผ่านทาง Apple Mail ได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลเวิร์คสเปซของคุณ (คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันได้อีก)

หลังจากรีเซ็ตรหัสผ่านแล้ว ให้ลองตั้งค่าบัญชีอีเมลอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: ลองกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออกของคุณ (การเปลี่ยนพอร์ต/ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)

เมื่อคุณลองส่งอีเมล คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Cannot send message using the server smtpout.secureserver.net
The sender address [ที่อยู่อีเมลของคุณ] was rejected by the server smtpout.secureserver.net

หากคุณได้รับ คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) ของคุณได้

บทความนี้จะบอกรายละเอียดการแก้ไขปัญหา Mail กับ Mac OS X 10.9.5 แต่เวอร์ชันอื่นจะใช้การตั้งค่าที่คล้ายคลึงกัน

ในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เมลขาออกของคุณ

 1. บนหน้าจอข้อผิดพลาดที่แสดงเมื่อคุณพยายามจะส่งเมล ให้คลิก Edit SMTP Server List (แก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTP)
 2. เลือกแถวที่มี ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ของ smtpout.secureserver.net

  หากคุณมีหลายเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเดียวกัน เราขอแนะนำให้นำเซิร์ฟเวอร์ที่ซ้ำกันออกด้วยการเลือกเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นแล้วคลิก - ด้านล่างรายการเซิร์ฟเวอร์

 3. ไปที่แถบ Advanced (ขั้นสูง)
 4. กรอกฟิลด์ต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ แล้วคลิก OK (ตกลง):
  ช่องกรอกข้อความ สิ่งที่ต้องทำ...
  พอร์ต เลือก Use default ports (ใช้พอร์ตปริยาย)
  SSL เลือก Use Secure Socket Layer
  Authentication (การพิสูจน์ตัวตน) เลือก รหัสผ่าน
  User Name (ชื่อผู้ใช้) ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
  รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านของคุณ
 5. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเพิ่งแก้ไขไป แล้วคลิก Try With Selected Server (ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้)

หากคุณยังคงประสบกับปัญหาในการส่งอยู่ ให้ลองทำการกำหนดค่าต่อไปนี้:

Alternate Configuration 1 (การกำหนดค่าทางเลือก 1)

ช่องกรอกข้อความ สิ่งที่ต้องทำ...
พอร์ต เลือก Use Default Ports (ใช้พอร์ตปริยาย)
SSL ยกเลิกการเลือก (เช่น ไม่เลือก) Use Secure Socket Layer

Alternate Configuration 2 (การกำหนดค่าทางเลือก 2)

ช่องกรอกข้อความ สิ่งที่ต้องทำ...
พอร์ต เลือก Use Custom Port (ใช้พอร์ตกำหนดเอง) แล้วพิมพ์ 80
SSL ยกเลิกการเลือก (เช่น ไม่เลือก) Use Secure Socket Layer

Alternate Configuration 3 (การกำหนดค่าทางเลือก 3)

ช่องกรอกข้อความ สิ่งที่ต้องทำ...
พอร์ต เลือก Use Custom Port (ใช้พอร์ตกำหนดเอง) แล้วพิมพ์ 3535
SSL ยกเลิกการเลือก (เช่น ไม่เลือก) Use Secure Socket Layer

ขั้นตอนที่ 5: ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

หากคุณได้ทำขั้นตอนเหล่านี้หมดแล้วและยังไม่สามารถใช้งานบัญชีอีเมลของคุณกับอุปกรณ์ได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เรามีเครื่องมือเพิ่มเติมบางอย่าง และอาจมีปัญหากับบัญชีอีเมลของคุณที่เราสามารถแก้ไขให้ได้


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เราไม่ได้เป็นพันธมิตร ไม่ได้รับการรับรอง และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Apple หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ