ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ใช้เทมเพลตหรือสูตรอาหารของตลาดซื้อขายสินค้ากับรายการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

เมื่อคุณ สร้างเทมเพลตตลาดกลาง และ สูตรอาหารของตลาด ซื้อขายสินค้าแล้วตัวเลือกหนึ่งคือการนำเทมเพลตและสูตรอาหารไปใช้กับรายการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

  

จะไม่ แสดงสำหรับ en-US

  1. จาก แท็บรายการ ให้เลือกช่อง (ตัวอย่างเช่น Etsy หรือ Amazon)
  2. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากรายการที่คุณต้องการ
  3. เลือก ใช้เทมเพลต แล้วเลือกเทมเพลตหรือสูตรอาหารที่คุณต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง
  4. เลือก ใช่ใช้เทมเพลต หรือ ใช่ใช้สูตรอาหาร เพื่อยืนยันว่าคุณจะเขียนทับข้อมูลปัจจุบันด้วยข้อมูลใหม่
  5. เลือกรับ ทราบ เมื่อคุณอ่านข้อความยืนยัน

ข้อมูลเพิ่มเติม