ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Apply a Marketplaces template or recipe to existing product listings

Once you create Marketplaces templates and Marketplaces recipes, one option is to apply the templates and recipes to existing product listings.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
  3. From your Dashboard, select Commerce and under Ways to Sell select Marketplaces & Social.
  1. From the Listings tab, select a channel. (For example, Etsy or Amazon.)
  2. Check the box(es) next to your desired listing(s).
  3. Select Apply Template(s) and then choose the template(s) or recipe(s) you want from the drop-down menu.
  4. Select Yes, apply template or Yes, apply recipe to confirm that you'll overwrite the current information with the new information.
  5. Select Got it once you read the confirmation message.

More info