ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Applying Microsoft Database Engine (MSDE) service pack 4

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

To apply MSDE service pack 4 to your Windows VPS or Dedicated Server

  1. Log in to your Windows server using Remote Desktop Connection. See Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. Download the service pack at MSDN and save to directory C:\SQL2KSP4msde.
  3. From the Start menu, click Run....
  4. Type cmd and press Enter.
  5. Type setup.exe /upgradesp sqlrun and press Enter.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ