ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Approve and Receive Your Logo

When your logo design is complete, you need to approve it before receiving a final, high-resolution copy.

To Approve and Receive Your Logo

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Custom Design Services. A list displays if you have multiple accounts.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. If necessary, go to the account you want to use, and then click Continue Project.
  5. Go to your logo, and then click Approve and Receive Files. The Approve Final Files screen displays.

    Note: If you have additional changes, do not approve your logo. Instead, contact your Design Specialist with additional feedback. Please note additional changes may incur an additional design fee. For more information, see Send or View Messages from Design Team.

  6. Click Approve.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ