ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Archive email using an add-on

Archiving your email is an important safeguard. For some industries (such as legal, financial services, and health care, for example), it may be required to comply with regulatory requirements.

To use Email Archiving, it must be added to all Office 365 mailboxes on your account.

How do I get Office 365 Email Archiving?

The Email Archiving Add-on is sold separately. To add it to your Office 365 account, go to the Add-ons tab in the Office 365 portal and follow the link.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ