มีข้อจำกัดด้านเนื้อหาที่สามารถเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงส่วนตัวหรือไม่

ตราบใดที่เนื้อหาไม่ละเมิดข้อบังคับที่ระบุในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ คุณอาจอัปโหลดเนื้อหาประเภทใดก็ได้ไปไว้ในบัญชีเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงส่วนตัว (VPS)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร