ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Are there malicious redirects on my website?

If attackers compromise your site, they might insert malicious code that redirects visitors to phishing or malware sites. Or they might also lure visitors to the malicious redirects with spam email. Those messages can be something as simple as:

Subject: Hello!

Body: News: http://[your domain name]/jyl/wnews.php

If you see messages like this about your own site, you should review your website content for files containing malicious redirects. Typically, these files are created in separate directories, like these:

 • /uuc/news_id.php
 • /zkd/news_fx.php
 • /dgmq/w_news.php
 • /cisc/br-news.php

These files will contain a list of domains and a line of code that performs the actual redirect — they look something like this:

<meta http-equiv="refresh" content="2; url= ">

The code http-equiv gets the visitors' browser to load the malicious website.

Obviously, you want to remove any files containing redirects as soon as possible.

Protecting Your Site

There are many ways attackers can insert this malicious code on your site. If this has happened to you, we recommend the following to secure your site:

 • Review your hosting account to ensure that it does not contain any additional malicious content. We have some information about this in My website was hacked. What should I do?
 • Update any applications your website uses to their latest versions (e.g. WordPress, Joomla, etc.).
 • Update all themes, plugins, and extensions to their latest versions.
 • Change your FTP and database passwords, along with passwords for your web applications like WordPress or Drupal.
 • Update your anti-virus and scan your local workstation for signs of compromise.
 • Consider using website security software like Website Security to scan your site for vulnerabilities and compromises. We have more information about that here.

You can also find more information about application security compromises in My website was hacked. What should I do?.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

munera's Avatar
CBL listing from GoDaddy IP Address

5 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Alex-NewPath's Avatar
GoDaddy IP address on Blacklist? How to remove?

5 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

peter_grout's Avatar
Web Hosting hacked Every index dot php has malicious redirect after every php

2 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

WESTLIB's Avatar
Our Domain IP blacklisted - Emails from shared IP

4 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน