ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Are there requirements to apply for a merchant account for a Web site?

The following requirements may have to be met to apply for a merchant account:

  • Your website must be published to the Internet ("live").
  • DBA ("doing business as" or business name) must be on your website.
  • List your products and prices on your website.
  • Provide your physical contact address on your website.
  • Provide your return/refund policy on your website.
  • Provide your shipping methods on your website.
  • Provide your privacy policy on your website.
  • Provide your customer service contact phone number on your website.
  • Your shopping cart must be working and secure (but not yet processing orders).

Additional requirements may be needed as determined by the merchant account provider, including a credit check and background check.

Note: Once the application is submitted, the merchant application fee is non-refundable. Make sure that all questions are addressed with the merchant provider prior to application submission.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ