ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Arranging my preset widgets on my homepage

You can arrange the Preset Widgets to display you want on your Homepage.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. If Homepage does not automatically display, go to the Homepage tab.
  3. On Homepage, click the navigation bar of the Preset Widget you want to move and drag it to a new position.

    Note: The number of spaces available is determined by the number of Preset Widgets you set up.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ