ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

ASP.NET Framework Compatibility and Quick-Install Applications

If the value application you install on your Windows hosting account is incompatible with a specific version of the ASP.NET runtime, you should change your runtime version. For more information, see View or change my ASP.NET version in Web & Classic hosting.

Note: If you revert to an older version of the ASP.NET runtime, website code running under a newer version may break.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ