โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

กำหนดโปรไฟล์ให้กับโดเมนของฉัน

กำหนด โปรไฟล์ที่คุณสร้าง ให้กับโดเมนของคุณเพื่อใช้การตั้งค่าโปรไฟล์กับโดเมนที่เลือก โปรไฟล์ช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยให้คุณจัดการการตั้งค่าโดเมนได้ในที่เดียวจากนั้นจึงใช้การตั้งค่ากับโดเมนทั้งหมดที่กำหนดให้กับโปรไฟล์นั้นโดยอัตโนมัติ แต่ละโดเมนสามารถกำหนดให้กับโปรไฟล์เดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถกำหนดหลายโดเมนให้กับโปรไฟล์เดียวกันได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ตโฟลิโอโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ของคุณ)
  2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโดเมนที่คุณจะอัปเดต หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ชื่อโดเมน แล้วเลือก เลือกทั้งหมด
    เลือกภาพหน้าจอของหลายโดเมน
  3. เลือก กำหนดโปรไฟล์ จากเมนูการดำเนินการ
    • คุณอาจต้องเลือกเมนู เพิ่มเติม และเลื่อนลงเพื่อดู กำหนดโปรไฟล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอ
  4. กำหนดโดเมนให้กับโปรไฟล์โดยเลือกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวก ถัดจากโปรไฟล์ แต่ละโดเมนสามารถกำหนดให้กับโปรไฟล์เดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถกำหนดหลายโดเมนให้กับโปรไฟล์เดียวกันได้
  5. เลือกดำเนินการ ต่อ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณจะเห็นการยืนยันว่า สำเร็จ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าโปรไฟล์ได้รับการกำหนดให้กับโดเมนแล้ว

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม