ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

กำหนดสิทธิ์อนุญาตของโฟลเดอร์ให้กับผู้รับมอบสิทธิ์

หลังจากมอบสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนในบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจำกัดว่าโดเมนใดผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดูและจัดการได การจำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์เฉพาะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดำเนินการอะไรกับโดเมนในนามของคุณได้บ้าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกข้างโดเมนอย่างน้อยหนึ่งโดเมน
  ภาพหน้าจอแสดงโดเมนที่เลือกไว้หลายรายการ
 3. เลือกเพิ่มลงในโฟลเดอร์จากเมนูการดำเนินการ
  • คุณอาจต้องเลือกเมนู เพิ่มเติม และเลื่อนลงจึงจะเห็นเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ
 4. จากเมนูภาพหน้าจอของไอคอนเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือก “จัดการโฟลเดอร์” เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตปัจจุบันสำหรับโฟลเดอร์นั้น
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนในบัญชีของคุณจะได้รับมอบหมาย สิทธิ์เข้าถึงการจัดการของโฟลเดอร์ทุกโดเมนโดยอัตโนมัติ และสามารถเข้าถึงได้ทุกโดเมนในบัญชีของคุณ หากคุณต้องการจำกัดว่าโดเมนใดผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงการจัดการของโฟลเดอร์ทุกโดเมนเป็นปิด จากนั้นให้สิทธิ์การเข้าถึงกับโฟลเดอร์อื่นๆ
 5. เปลี่ยนสถานะเป็นเปิดหรือปิดสำหรับแต่ละผู้รับมอบสิทธิ์ เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงการจัดการ และ/หรือสิทธิ์เข้าถึงการย้ายกับโฟลเดอร์นั้น การเข้าถึงแต่ละประเภทอนุญาตให้ผู้รับมอบสิทธิ์ดำเนินการกับโดเมนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ดังต่อไปนี้
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการกับโฟลเดอร์สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   • อัพเดตข้อมูลติดต่อ
   • แก้ไขเนมเซิร์ฟเวอร์
   • แก้ไขชื่อโฮสต์
   • แก้ไขการส่งต่อ
   • ล็อคหรือปลดล็อคโดเมน
   • เปิดหรือปิดการต่ออายุอัตโนมัติ
   • จัดการโดเมนย่อย
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการย้ายกับโฟลเดอร์สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   • ย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy อื่น
   • ย้ายโดเมนไปยังนายทะเบียนอื่น
   • ลบโดเมน
   • ลงประกาศขายโดเมน
 6. เลือก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม