ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .at

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .at เป็นส่วนขยายแทนประเทศออสเตรีย

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนโดเมน .at ได้ ใครก็ได้
ข้อจำกัดของชื่อโดเมน ไม่มี
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
DNSSEC รายละเอียดด้านล่าง3
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป รายละเอียดด้านล่าง4
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การลงทะเบียนแบบปลอดภัย ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบกลุ่ม สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน
IDN รองรับโดเมน IDN แถบละติน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ไม่สนับสนุน
ผู้รับจดทะเบียน Nic.at

หมายเหตุ: การใช้ P.O. ระบบไม่ยอมรับกล่องเป็นที่อยู่

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

หากคุณเปิดใช้การต่ออายุ เราจะพยายามเรียกเก็บค่าบริการไฟล์จากบัตรของคุณและพยายามต่ออายุโดเมนของคุณ 2 สัปดาห์ก่อนการหมดอายุ 1 สัปดาห์ก่อนการหมดอายุ และการพยายามเรียกเก็บเงินครั้งสุดท้าย 3 วันก่อนการหมดอายุ เราจะแจ้งคุณหากการชำระเงินไม่สำเร็จ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ GoDaddy จะอนุญาตให้คุณยื่นขอคำต่ออายุด้วยตนเองได้ในระยะระหว่าง 3 และ 30 วันก่อนหมดอายุ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับคำขอต่ออายุได้ก่อนกำหนด 30 วัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการต่ออายุเมื่อถึงเวลากู้คืน

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดแปด (8) เนมเซิร์ฟเวอร์ต่อชื่อโดเมน .at แต่ละชื่อโดเมน .at ต้องมีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้สอง (2) เนมเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องระบุรายการเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในไฟล์โซนของชื่อโดเมนเท่านั้นก่อนดัดแปลงชื่อโดเมน

หากคุณต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมน .at กับเรา และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะจัดการกระบวนการนี้ให้แก่คุณ

หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนดัดแปลงชื่อโดเมน คุณยังต้องตรวจสอบว่าได้แก้ปัญหาเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราอีกด้วย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบยืนยัน DNS เพื่อตรวจสอบว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว หากคุณไม่มีตัวตรวจสอบยืนยัน DNS ที่ต้องการ คุณสามารถใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อหาตัวตรวจสอบที่ต้องการได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจดทะเบียน coolexample.com.at และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ ns1.coolexample.at และ ns2.coolexample.at คุณต้องใส่เนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในบันทึกไฟล์โซนของชื่อโดเมน

หลังจากตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้คำแนะนำใน เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เพื่อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของเรา

3 ข้อกำหนด DNSSEC

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .at ของคุณใน
และดู
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องลายเซ็นดิจิตอล (DS) ที่จำเป็น คุณสามารถกำหนดค่าบันทึก DS สุงสุดได้หก (6) บันทึกสำหรับชื่อโดเมน .at

4 ข้อกำหนดการโอนย้ายออก

คุณต้องขอนายทะเบียนที่เป็นผู้รับชื่อโดเมนให้เริ่มการโอนย้ายโดเมน .at การโอนย้ายจะสำเร็จเมื่อนายทะเบียนที่เป็นผู้ส่ง (หรือบางกรณี Nic.at) มอบรหัสอนุมัติและส่งมาในคำขอการโอนย้าย เนื่องจากข้อจำกัดของรายการทะเบียน ชื่อโดเมน .at ที่ถูกโอนย้ายแล้วจะมีเพียงการจดทะเบียนที่เหลืออยู่เท่านั้น โดยจะไม่มีการขยายการจดทะเบียนอัตโนมัติ

หมายเหตุ: โดเมนของคุณไม่จำเป็นต้องปลดล็อกเพื่อให้พร้อมโอนย้าย

โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddyสำหรับขั้นตอนในการถ่ายโอนชื่อโดเมนไปยังนายทะเบียนอื่น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ