ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Authorization codes to transfer ccTLDs

The country-code top-level domain names (ccTLDs) in the table below have unique authorization code requirements that must be met before transferring a domain name to another registrar. In most cases, you'll need to contact our support team to get an authorization code.

ccTLD Description
.am

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .am Domains.

.be Contact our support team to get an authorization code.

For more information, see About .be Domains.

.br

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .br Domains.

.ca

See "Transfer Restrictions" in About .ca Domains.

.ch

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ch Domains.

.cl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .cl Domains.

.cz

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .cz Domains.

.de

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .de Domains.

.es

An authorization code is not required. The Admin-C (PCA) receives an email with approve and cancel links and has 10 days to approve or cancel the transfer. The transfer is complete once the Admin-C approves it. For more information, see About .es Domains.

.eu

Contact our support team to request the transfer.

For more information, see About .eu domains.

.fm

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .fm Domains.

.fr

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .fr Domains.

.gs

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .gs Domains.

.it

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .it domains.

.ms

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ms Domains.

.nl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .nl Domains.

.nu

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .nu domains.

.nz

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .co.nz Domains.

.ph

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ph Domains.

.pl

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .pl Domains.

.ru

RU-Center, our partner in offering .RU domains, requires you make all transfer away requests directly with them. Here's more information on the transfer process via RU-Center. For more information, see About .RU domains.

.sg

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .sg Domains.

.tc

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .tc Domains.

.tk

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .tk domains.

.tw

.tw domains can only be transferred between NeuLevel-accredited registrars. For more information, see About .tw Domains.

.uk

Contact our support team to request the transfer. Please have the IPS Tag name of your new registrar ready when you call. For more information, see About .uk domains.

.ve

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .ve Domains.

.vg

Contact our support team to get an authorization code. For more information, see About .vg domains.

Next Steps

Visit Transfer my domain away from GoDaddy to take the next steps.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ