ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Avoid downtime during your data center migration

When migrating your cPanel shared hosting account between data centers, it's helpful to avoid unnecessary downtime. To make sure this doesn't happen to you, we have some suggestions.

Check your domain's TTL values

Your domain's TTL values determine how frequently your DNS records get updated. Lower values mean your DNS gets updated more quickly — which means if you make changes to where your website or email are hosted, they take effect more quickly.

If your domain name's DNS records have a high TTL value, it can cause your site to go down for an extended period of time during your data center migration.

To make sure this doesn't happen to you, check your domain name's TTL values with your domain name registrar (the company where you registered the domain name).

Note: If your domain name is registered through GoDaddy, see Change the TTL value for your DNS records.

Reduce your site's size

The larger your site is, the longer is takes to migrate between data centers. By reducing the size of your site, you speed up the migration process and reduce any downtime you might encounter.

The simplest way to reduce the size of your site is to remove any unnecessary files, like unused images or cached files.

Your cPanel hosting has a built-in feature to help you delete these files or folders.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ