ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Avoiding email newsletter abuse complaints

marked as spam

What Is An Email Newsletter Abuse Complaint?

A complaint is when a contact clicks the "spam" button in their inbox. GoDaddy Email Marketing tracks these through feedback loops and reports them in your statistics under the "Marked As Spam" stat.

How Do I Reduce Complaints?

The best way to reduce spam complaints is to alter your opt in process. Think about the reasons why a contact in your list would mark your email as spam. Whatever the reason, it's always about an unwanted email. When a contact reports your email as spam, they're saying they did not expect to receive an email from you and do not want to receive another! So go through your opt-in process as a test and ask yourself if you can make any step clearer.

4 Tips:

  1. If you add customers to your email list, add a separate unchecked box specifically for email marketing opt in at the point of purchase.
  2. Only include active contacts from the past 18 months.
  3. Periodically remove contacts from your active subscribers that have not engaged with your emails. If you're not sure how to do this, support can help!
  4. If you use single opt in, make the switch to double opt in.

Related Topics:

What Is "Marked As Spam" and What Can I Do About It?
What Do The Different Suppression Types Mean?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ