ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Back up databases

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You should always keep backups of your databases — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Site Backups
Manual No Use this article

Manual database backups in Plesk

  1. From the Plesk home page, click Backup Manager.
  2. Click More actions, and then click Database Backup Repository.
  3. Click Back Up.
  4. Complete the on-screen fields, and then click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ