ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Back up my database in Plesk hosting

You should always keep backups of your databases — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Website Backups
Manual No Use this article

Manual database backups in Plesk

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. On the right sidebar, click Databases.
  6. Click Export Dump for the database you wish to back up.
  7. In the dialog box, check the box to Automatically download dump after creation and click OK.

Once complete, you can click the download link in the lower right corner of the page to store the file on your local device. While no filename extension is attached to this compressed file, the format is .bak.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ