ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Back up my database in Plesk hosting

You should always keep backups of your databases — there's no other way to prepare for the unexpected. Here's how to manually create a backup file of your Plesk database.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting and next to the Plesk account you want to back up, select Manage.
  3. Select Plesk Admin.
  4. On the left sidebar, select Databases.
  5. Select Export Dump for the database you wish to back up.
  6. Select Automatically download dump after creation and then select OK.

Once complete, click the download link in the lower right corner of the page to store the file on your local computer. Although no filename extension is attached to this compressed file, the format is .bak.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ