ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Back up my databases

You should always keep backups of your database — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Website Backups
Manual No Use this article

Manual database backups in cPanel

  1. From the cPanel home page, in the Files area, click Backups.
  2. In the Download a MySQL Database Backup area, click the name of the database you want to back up.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ