ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Back up my site manually

Note: The Worker Plugin for Pro Accounts is required in order for backups to run. (Pro accounts are available in the U.S.A. and Canada.)

Although we provide automatic daily backups, you can initiate a manual backup of your Pro Managed WordPress site using the instructions below.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the website you want to use, click the three-dot icon and select Settings.
 4. Managed WordPress Settings

 5. On the next page scroll down and select Manage in the Backups section.
 6. Managed WordPress Manage Backups

 7. On this page you can select Backup Now to initiate a backup your current site's configuration.
 8. Note: Backups are only available for active Managed WordPress plans. If the plan is removed due to failed billing you will need to restore from local backups or contact support for additional options.

In this section you can:

 • Initiate a Backup
 • See the Latest and Next Backups including their time
 • View the Storage Region
 • Manage the time in which the backup occurs for the site
 • View the Backup History

Managed WordPress Backup Now

Select the Backup Now option to initiate the website backup. To learn more about managing your backups, select the link below in the Next Steps section

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ