ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Back up my website in Plesk hosting

You should always keep backups of your website — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you two options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Site Backups
Manual No Use this article

Manual backups in Plesk

Warning:

Manually backing up your website in Plesk temporarily brings it down. Visitors to your site will see a 503 Service Temporarily Unavailable page.

  1. From the home page of Plesk, click Backup Manager.
  2. Click Back Up.
  3. Complete the on-screen fields. Pay close attention to the Backup content area — to back up your website, you need to select Domain configuration and content.
  4. Click OK

You should also back up databases on your account.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ