ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Back up my website in Plesk hosting

You should always keep backups of your website — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you three options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Website Backup
Manual No Use this article
Scheduled No Use this article

Manual backups in Plesk

Warning:

Manually backing up your website in Plesk temporarily brings it down. Visitors to your site will see a 503 Service Temporarily Unavailable page.

  1. From the home page of Plesk, click Backup Manager.
  2. Click Back Up.
  3. Complete the on-screen fields. Pay close attention to the Backup content area — to back up your website, you need to select Domain configuration and content.
  4. Click OK

You should also back up databases on your account.

Scheduled backups in Plesk

  1. From the home page of Plesk, click Backup Manager.
  2. Click More Actions, then Scheduled Backup Settings.
  3. Complete the on-screen fields. Pay close attention to the Backup content area — to back up your website, you need to select Domain configuration and content.
  4. Click OK

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ