ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Back up your email, messages, or contacts data

Backing up your data is a great proactive step you can take to ensure that you won't lose everything in any catastrophic or unforeseen event. It's kind of like insurance for your home or car. We offer several options for saving your data.

Archive for Office 365

If you need to have a backup of all your data, for regulatory or compliance reasons, you should check out the Archiving Add-on for Office 365. This is the premium selection, and must be added to all mailboxes in your organization.

Backup for Office 365

If you're looking for a solution that's robust, but you don't need to worry about any regulatory compliance, check out the Backup Email Add-on for Office 365. You can add Backup to individual mailboxes, without having to add it to the entire organization.

Save your Outlook email data yourself, locally

If you are using Outlook for your email client, no matter which email service you're using, you can always create a backup file of all your local email data, for your own use.

For more information on creating a backup in Outlook, please see the Microsoft article: Export or back up messages, calendar, tasks, and contacts.

Create a copy of your Workspace Webmail inbox

If you are using Workspace Webmail, you can use the nature of POP3 email setup to create a copy of all your inbox contents.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ