ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Backing Up Your Domain in Plesk

If you have FTP Backup enabled on your dedicated server, you can use Plesk to back up your domains to the FTP Storage, otherwise you can backup your domains locally or on the server.

To Configure Your FTP Server Settings in Parallels Plesk Panel

 1. Log in to Plesk as admin.
 2. Select the Webspace you are using.
 3. Go to the Websites & Domains tab.
 4. Select Backup Manager.
 5. Click Personal FTP Repository Settings.
 6. Enter the FTP Server IP Address for your FTP Backup Server.
 7. Enter Directory location on the FTP Server to store backup.
 8. Enter the Username and Password for the FTP Backup Server.
 9. Click OK.

Note: You can find the IP address, user name, and password for your FTP Backup server in your Dedicated/Virtual Private Server (VPS) Manager.

To Backup Your Domain in Plesk

 1. Log in to Plesk as admin.
 2. Select the Webspace you are using.
 3. Go to the Websites & Domains tab.
 4. Select Backup Manager.
 5. Click Back Up.
 6. Select where you want to store the backup: either Server Repository or Personal FTP Repository.
 7. Enter your Email if you want an email once it completes.
 8. Select whether or not you want the backup to include content.
 9. Select if you want the domain suspended during backup or not. (If selected and backup fails or takes longer than expected, your site will stay suspended and not accessible to visitors.)
 10. Click Back Up.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ