ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Backordering domains on Investor's Edge

You can backorder domain names that you find on Investor's Edge. Domain Backorders attempts to acquire domain names for you when they become available.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From Buy/Sell, select Investor's Edge.
 7. Select the domain names you want to backorder, and then Click Backorder.
 8. Select one of the following, and then click Next:
  • Public — If we acquire the domain name for you, this type of backorder lists your personal domain name registration contact information in the Whois database.
  • Note: If you are in the EU, you may have different rules for how your information is displayed in WHOIS. See GDPR FAQ for more details.

  • Private — If we acquire the domain name for you, this type of backorder publishes proxy contact information to the Whois database instead of your personal domain name registration contact information. For more information, see Private Registration FAQ
  • Note: If you are in the EU, you do not need domain privacy. See Why is Domains By Proxy no longer available in GDPR affected areas? for more details.

 9. We send backorder notifications to the email address(es) listed here. If necessary, edit or add email address(es), and then click Next.
 10. If necessary, edit the domain name registration contact information we use if the backordered domain name becomes available, and then click Next.
 11. From the Number of credits to use list, select the number of credits you want to apply, and then click Next.

  Note: The number of credits in the list are the credits you have available for the transaction. If you do not have enough credits, we take you to the shopping cart to complete a Domain Backorders purchase. To complete setting up your domain name backorder, continue through the checkout process.

 12. If you selected expired domain names, select one of the following options to place bids on them, and then click Next:
  • Do not bid — This indicates not to place a bid on the expired domain names you selected.
  • Place same bid on all domains — Places a bid on each domain name you selected. The value of the bid is the same for each domain name.
  • Enter a separate bid for each domain — Places a bid on each domain name you selected. Specify the Maximum Bid for each domain name.
 13. Continue through the checkout process.
 14. If you selected Private backorder, complete the following:
  • Use existing account — If you already have an account with Private Registration®, enter your User ID and Password for the account.
  • Create account — If you do not have an account, we request a Private Registration account for you. After creating your account, Private Registration emails you the user name and password to your new account.
  • I have read the Domain Name Proxy Agreement... — Select if you read and agree to the Domain Name Proxy Agreement.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ