การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล ช่วยเหลือ

Backup FAQs

Website Backup is a service that we are offering to allow our customers to backup your site via FTP or SFTP. Here are some FAQ regarding this service.

Q: I have changed my FTP password, now backups are failing.

Answer: Just update your FTP password in your backups dashboard.

Q: Is there a size limit to the backups?

Answer: We have a size limit of 4GB per file.

Q: How does the backup process work?

Answer: When you first sign up for website backups, we make a complete backup of your website. After that, we identify new and changed files on a daily basis, and only backup those incremental changes to create your full daily backup.

Q: Can I use Website Backup if my website is hosted with a company outside of GoDaddy?

Answer: Yes. You will need to provide your FTP information, but we can backup your website when it is hosted elsewhere.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ