ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Backups

Your server's backup options depend on your service plan.

Server plan Site Backup Snapshots
Self Managed Optional No
Managed Optional Yes
Fully Managed Optional Yes

Note: If you have a Self Managed server, you will need to use your own backup system or purchase the optional Site Backup solution.

Site Backup

Site Backup is a premium service that enables the automatic back up of files, folders, and databases. For more information on adding Site Backup to your account, see Add Site Backup to my server.

Snapshots

Snapshots enable you to manually create and store a single backup of your server and restore your server from backup. You can only keep one snapshot backup at a time. Restoring from a snapshot backup will overwrite all data on the server.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ