ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .be

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .be เป็นส่วนขยายแทนประเทศเบลเยียม

หมายเหตุ: ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .be ได้ ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
DNSSEC สนับสนุน
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป รายละเอียดด้านล่าง3
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี รายละเอียดด้านล่าง4
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง5
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน DNS.be

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ชื่อโดเมน .be ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ตั้งชื่อโดเมนให้มีการต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง เราจะทำการต่ออายุอัตโนมัติในวันแรกของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุใหม่อีกในวันที่ 10 ของเดือน และอีกครั้งในวันที่ 20 ของเดือน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืน และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดู ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับขั้นตอน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .be ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 กันยายน สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 20 กันยายน

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องใดๆ สำหรับชื่อโดเมน .be ของคุณได้ คุณสามารถใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด 4 เนมเซิร์ฟเวอร์

หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองสำหรับชื่อโดเมน .be ของคุณ คุณต้องทำกระบวนการสองขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ในโปรแกรมบริหารโดเมน

ขั้นแรก ทำตามขั้นตอนใน เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เพื่อกำหนดชื่อโฮสต์และที่อยู่ IP ของแต่ละเนมเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ทำตามขั้นตอนในส่วน การกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับเรา ของ เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เพื่อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของเรา

3 ข้อกำหนดของการถ่ายโอน

คุณต้องเริ่มต้นการโอนย้ายชื่อโดเมน .be ของคุณกับผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ที่จะกำหนดให้ผู้จดทะเบียนต้องให้รหัสอนุญาตเพื่อการโอนย้าย โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการรับรหัสส่วนตัว

4 ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงบัญชี

เมื่อคุณย้ายชื่อโดเมน ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทของผู้จดทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5 อัพเดตข้อกำหนดของรายชื่อติดต่อ

ในการอัพเดทฟิลด์ข้อมูลติดต่อของผู้จดทะเบียนต่อไปนี้สำหรับชื่อโดเมน .be ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา:

หมายเหตุ: การอัพเดตชื่อ นามสกุล และ/หรือ องค์กร (ชื่อบริษัท) ของผู้จดทะเบียนจะเรียกว่า การแลกเปลี่ยน (trade) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการจดทะเบียนใหม่ และนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการนี้ (ค่าใช้จ่ายเท่ากับการจดทะเบียนหนึ่งปี) การจดทะเบียนชื่อโดเมนจะรีเซ็ทให้เป็นหนึ่งปีเมื่อการแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ในโปรแกรมบริหารโดเมน ดู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหัวข้อทั้งสองของหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ