ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Bidding on Domains You Backordered

If a domain name registered with us after May 2, 2005, expires, we list it on GoDaddy Auctions®. If you placed a backorder on the domain name before it expired, we might use your backorder cost to place the opening bid on the domain name. If no one else places a bid on the domain name, we capture and register it for you, subject to the rights of the previous owner. If someone does bid on the domain name, you receive an outbid notice and are given the chance to place a higher bid, move your backorder to another name, or request a refund from our support team.

If you backorder a domain name that's already listed on GoDaddy Auctions and there are no bids for it, we apply your backorder to purchase the domain name.

If you win the domain name, you receive the domain and a one-year renewal for it. We move the domain to your account within 45 days. However, the current registrant can reclaim the domain name during the redemption grace period. If the current registrant renews the domain name, we notify you, and you can apply your backorder to another domain name or request a refund from our support team.

For more information about bidding on domain names, see Making initial bids or offers on domains.

For more information about the backorder process, see What are Domain Backorders?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ