ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Block time in Online Appointments

Block out a specific date or time on your calendar so that it's not available for people to book.

Required: You must first sync appointments with your personal calendar before you can block out time.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Appointments > Calendar from the menu.
  appointment calendar
 4. Select the menu button to the left and select Day.
  appointment day
 5. Select the day to edit and click the Block Time button.
  appointment block time
 6. Set the start and end time that you want to block for that day and click Save.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ