ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Blocking a Fax Number in Your Fax Thru Email Account

You can block specific fax numbers in Fax Thru Email. Here's how:

To Block a Fax Number in Your Fax Thru Email Account

  1. Log in to your faxthruemail.com account.
  2. Click the Blocked Numbers tab.
  3. Enter the fax number you want to block, and Click Block.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ