ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Blocking someone from receiving emails

You sure can prevent someone from receiving your emails, without relying on them to unsubscribe themselves!

In the Subscribers area, search for the contact email using the search bar at the top of your page. Hover over the contact and on the right hand side you'll see a suppress

To suppress many contacts at once, use this guide.

Related Topics:

Excluding an Entire List from Just a Mailing
How People Unsubscribe from Emails
More About the Suppressed List


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ