ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Blogging my album photos

With Photo Album, you can send your saved photos to your blog, creating blog entries with custom titles and messages.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click the image you want to blog, and then click Blog Photo.
 5. Enter the blog photo settings in the following fields:
  Blog
  Select the blog to which you want to blog the photo. For assistance adding a blog to your list, see Adding a Blog URL to your Blog Photo List .
  Category
  (Optional) Enter a category for this blog entry. You can enter multiple categories separating each one by a comma.
  Title
  Enter a title for this blog entry.
  Message
  (Optional) Enter a message to post with this photo in the blog entry.
  Choose Layout Template
  Select a layout template for how you would like your photo and message to display in the blog.
 6. Click Blog This Photo.

Note: By default, only the primary author can use the remote blogging feature. However, additional authors can use this feature if the "Can write new entries?" permission is set in their profiles.

For assistance editing or deleting a blog in your list, see Editing Blog Settings in Your Blog Photo List .
For assistance blogging images from protected galleries, see Blogging Photos from Private or Password Protected Galleries.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ