ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .br

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .br เป็นส่วนขยายแทนประเทศบราซิล ข้อมูลด้านล่างยังใช้กับชื่อโดเมนระดับสองที่ระบุรหัสประเทศ (ccSLDs) ต่อไปนี้ได้เช่นกัน:

  • .com.br — ใช้สำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์
  • .net.br — ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

หมายเหตุ: ชื่อโดเมนเหล่านี้สามารถมีได้สูงสุด 26 อักขระกับต่ำสุดสารอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นเป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .br ได้ รายละเอียดด้านล่าง1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง3
โอนย้ายไปยัง GoDaddy ดูการโอนย้ายและการเปลี่ยนบัญชีสำหรับโดเมน .BR
ถ่ายโอนออกไป โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ดูการโอนย้ายและการเปลี่ยนบัญชีสำหรับโดเมน .BR
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง4
IDN โปรตุเกส
การหมดอายุ/การไถ่ถอน รายละเอียดด้านล่าง5
นโยบายการคืนเงิน รายละเอียดด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน NIC BR /Registro.br

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดการจดทะเบียน

คำเตือน: คุณต้องมีรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีบราซิล (CNPJ / CPF) เพื่อจดทะเบียนโดเมน .br

หมายเหตุ: การจดทะเบียนโดเมน .br จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้อาศัยอยู่ในประเทศบราซิลที่เป็นเจ้าของโดเมน .br (.com.br, .net.br ฯลฯ)

รายการทะเบียนของประเทศบราซิล ให้สิทธิ์นายทะเบียนของโดเมน .com.br หรือ .net.br ที่คุณซื้อเป็นนายทะเบียนเริ่มต้น (ซึ่งเชื่อมโยง CNPJ/CPF ID ของคุณกับนายทะเบียนดังกล่าว) ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีการจดทะเบียนโดเมนในลำดับต่อมาจากนายทะเบียนเดิม

ด้วยข้อจำกัดนี้ คุณสามารถเลือกเชื่อมโยง CNPJ/CPF ID กับ GoDaddy จากนั้นดำเนินการซื้อต่อได้

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ชื่อโดเมน .br ของคุณจะต่ออายุก่อนวันที่หมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ตั้งชื่อโดเมนให้มีการต่ออายุอัตโนมัติหรือต่ออายุด้วยตนเอง เราจะพยายมทำการต่ออายุอัตโนมัติในวันแรกของเดือนก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 10 วันหลังจากนั้น หากไม่สำเร็จ เราจะพยายามทำการต่ออายุครั้งสุดท้ายใน 10 วันหลังจากนั้น

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .com.br ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 10 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 กันยายน สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 1 กันยายน, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 20 กันยายน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืน และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดู "ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน" เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

3 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

ชื่อโดเมน .br ทั้งหมดจะต้องมีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมนสองเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่คุณจะจดทะเบียนหรือแก้ไขดัดแปลงชื่อโดเมน คุณต้องใส่เฉพาะเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นในไฟล์โซน

หากคุณต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมน .br กับเราและใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะจัดการกระบวนการนี้ให้แก่คุณ

หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณยังต้องทำให้แน่ใจว่าชื่อโดเมนแปลงอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราเช่นกัน

หมายเหตุ: ในการตรวจสอบว่าไฟล์โซน DNS ของคุณมีการตั้งค่าอย่างเหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะเปลี่ยน NS ให้ใช้ เครื่องมือตรวจสอบเนมเซิร์ฟเวอร์รายการทะเบียน .br หากไฟล์โซนไม่ได้ตั้งค่าอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะไม่สำเร็จและกลับไปสู่คู่ที่ถูกต้องก่อนหน้า Google สามารถช่วยคุณแปลการตอบสนองได้ หากจำเป็น

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจดทะเบียน coolexample.com.br และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ ns1.coolexample.br และ ns2.coolexample.br จากนั้น คุณต้องใส่เนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในไฟล์โซนของชื่อโดเมนของคุณ

หลังจากที่คุณกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณและจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว ให้ใช้ขั้นตอนใน เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เพื่อกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ในระบบของเรา

4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

คุณจะสามารถอัพเดตผู้ดูแลระบบ เทคโนโลยี ผู้ติดต่อเพื่อเรียกเก็บเงินของชื่อโดเมนได้

หมายเหตุ: หากคุณได้สร้างบัญชีที่รายการทพเบียนไว้แล้ว ผู้ติดต่อทีเชื่อมโยงกับ CNPJ/CPF ของคุณ (หรือเรียกว่าผู้ติดต่อ BR ORG) จะสามารถอัพเดตที่เว็บไซต์รายการทะเบียนเท่านั้น คุณไม่ควรอัพเดตข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อเรียกเก็บเงิน เนื่องจากจะเป็นการโอนย้ายชื่อโดเมนไปยังรายการทะเบียน และคุณจะไม่สามารถจัดการผ่านบัญชี GoDaddy ได้ 1API GmbH (aka Hexonet) เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราใช้นำเสนอโดเมน .DK หากคุณโอนย้ายโดเมนโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สำหรับการอัพเดตฟิลด์ต่อไปนี้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราเพื่อรับความช่วยเหลือ:

  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • องค์กร (ชื่อบริษัท)
  • ประเทศ

คุณสามารถอัพเดทข้อมูลติดต่ออื่นๆ ทั้งหมดได้ในโปรแกรมบริหารโดเมน ดู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6 การหมดอายุ/การไถ่ถอน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 20 ของเดือนก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนกลับคืน และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดู "ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน" เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

5 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้าเพจ นโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ