ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Browser and device compatibility

The following browsers and devices work with our SSL certificates. This means users accessing the site you secured can successfully send and receive encrypted information.

Note: This list of browsers and devices does not represent the browsers and devices that work with our applications. This list only represents the browsers and devices that work with our SSL certificates, although some browsers and devices appear on both lists.

Browsers

 • AOL® — 5 and higher
 • Google Chrome™ — All versions
 • Firefox® — All versions
 • Internet Explorer® — 5.01 and higher
 • Konqueror® — All versions
 • Mozilla® — All versions
 • Netscape — 4.7 and higher
 • Opera browser© — 7.5 and higher
 • Safari® — Mac OS® 10.3.4 and higher

Devices

 • ACCESS NetFront™ — 3.3 and higher
 • Android™ — All versions
 • AT&T WAP Gateways — All AT&T phones that use WAP version 1.X
 • BlackBerry® — 4.1 and higher
 • iPhone® — All versions
 • iPad™ — All versions
 • Kindle® — All versions
 • Motorola® phones — Manufactured in 2009 and later
 • Nokia® devices — Manufactured in 2007 and later
 • Nook® — All Color and Tablet Versions
 • Palm OS® — 6.1 and higher (also Treo 650)
 • Sprint® devices — Manufactured in 2010 and later
 • Sony PlayStation Portable® — 2.5 and higher
 • Sun Java Runtime® (JRE) — 1.4.2_07 and higher and 1.5.0_02 and higher
 • Windows Mobile® — 2005 AKU 2 and higher

That equals 99% total browser ubiquity.

If you use an older browser, you might receive a warning that the root certificate is not trusted. If that happens, simply install the root certificate. To do so, click "View Certificate." Then, when the certificate displays, click "Install Certificate." You can also download the root certificate directly from the Repository.

Technical Information

These browsers and devices have a root certificate installed: the GoDaddy Class 2 Certification Authority, or the GoDaddy Root Certificate Authority - G2.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ