ช่วยเหลือ

Build Your Website

Three ways to use your domain name

You've got your domain name, but aren't sure what to do next. This video shows three ways to use your new domain name: create a website for your domain, connect your domain to Facebook or LinkedIn, or create an email account for your domain. See the full article.

Why anyone can build a website

Easy-to-use tools like GoCentral Website Builder and Online Store eliminate the complexity of knowing website coding languages like HTML, CSS and JavaScript. After the video, visit: GoDaddy's Website Builder home page. See the full article.

Meet GoCentral Website Builder

Creating your own website is easier than you think. This video provides an overview of GoCentral Website Builder and shows how simple it is to get a great-looking site built and on the web. See the full article.

Use your domain to create an email account

Learn how to create an email account using your very own domain. A domain-based email account looks professional and establishes credibility. See the full article.

More Getting Started


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ