ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Building a website: do-it-yourself or hire a pro?

This video describes options for building a website and some things to consider when deciding whether to build your website yourself or hire a professional to build it for you.

Video transcript

You have a small business and you need a website; you’re just not sure if you can do it yourself.

In this video, you’ll learn about your options for building a website and some things to consider when deciding whether to go the DIY route or hire a web pro.

Broadly speaking, there are two options for building a website: you can either do it yourself or hire a web professional to build it for you.

If you’re thinking about doing-it-yourself, an all-in-one site builder tool, like GoDaddy’s Website Builder or Online Store, is probably your best bet.

All-in-one site builders are user-friendly, template-based tools that allow you to quickly and easily build your own website and get it online, without having to learn code.

All-in-one site builder tools are ideal for small businesses or individuals with limited budgets because they’re typically bundled with an inexpensive or free hosting plan, offer free add-ons to create forms or integrate with social media channels, and most importantly, they come with support.

While the templates used in all-in-one site builders significantly reduce the amount of time and skill it takes to build a professional-looking website, using a template also means you have less flexibility when it comes to your website’s design.

Additionally, if you go the DIY route, you’re responsible for not only building your website, but maintaining it as well.

The good news is using an all-in-one site builder tool means your website, hosting services and domain name are all at one company, making site creation and maintenance simple and straightforward.

GoDaddy’s all-in-one site builders, Website Builder and Online Store, are drag and drop applications that are intuitive and easy to use, but as with anything that’s new to you, regardless of how easy it is to use, be sure you take some time to learn how the site builder works and how to make it work best for you.

If you don’t have the time or just don’t want to build your own website, but you do have the budget, there’s a large community of web professionals ready to design your website and bring your vision to life!

Don’t have a vision? Web pros will work with you to help shape a website that supports your business goals and needs.

Hiring a web professional to build your site also makes sense for larger businesses that might have more complex sites with databases tied in, or individuals who are looking for highly customized websites.

The web professional you hire will design and develop a website to your specifications, and will then likely either host your site on their server, or purchase hosting services for your website from a third party provider.

As you might guess, all of this professional advice and development expertise comes at a price. Most freelance designers typically charge somewhere between $500 and $1,500 for a simple site, whereas websites built by larger design firms generally cost from $2,000 to $5,000.

In addition to the cost of website design and development, your web pro will likely pass the monthly hosting fee on to you and may also charge for maintenance and requested updates.

This may sound like a lot of money, but when you consider the time and effort needed to build and maintain a complex or highly customized website, the price of hiring a web pro can make a lot of sense.

So, now you know your options for building a website, and some of their pros and cons.

Take some time to prioritize factors such as cost, time, flexibility, ease of use, and ongoing maintenance, then weigh these two options against your needs.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ