ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Bulk activate premium add-ons on multiple websites in GoDaddy Pro Sites

When you need to activate the same premium add-on on multiple websites at once in GoDaddy Pro Sites, you can do it by using bulk activation.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Add-ons in the left sidebar.
  3. All websites added to your GoDaddy Pro account are listed in the Add-ons screen. Select the websites by checking the box right before the website name.
  4. Click Activate in the top bar.
  5. Click the feature to activate on the selected websites.
  6. Click Buy add-on.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ