ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Bulk update domain settings

You can apply domain settings such as unlocking for transfer, renewals and contact information across multiple domains at a time. This is also known as bulk updating domains.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Check the box next to the domain(s) you want to update. Or, click the check mark icon and Select All.
 3. From the menu above your domain list, select the appropriate action:
  Option Action
  Renew
  Settings
  DNS
  Ownership
  Forward
  Organize Settings
  Monetize
  Export
  More
 4. Fill out the required fields to make your changes. Each option will have its own requirements.
 5. Select Save to complete your updates.

  Note: Please allow 2-4 hours for all changes to take full effect.

Related step

More info

 • Learn more about domain names and options available to build your online presence.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ