ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Button module

The button module is a great way to create a flashy call-to-action for your readers. Instead of just a link to your site, you can have a visually enticing button to encourage those clicks.

 1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
 2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 3. At the bottom of the screen, click Button module (Button). This adds a button module to your campaign.
 4. Click where it says Click to configure.
 5. Fill in the following fields, to set up your button.
  Field What to enter
  The button should say The text you want to display on the button
  When clicked, the button should lead to The link URL for where you want the person to go when they click on the button
  Alignment Choose the alignment of the whole button, relative to the rest of the campaign.
  Left alignment for button Left Center alignment for button Center Right alignment for button Right
 6. If you want to put people who click on this button into a specific list, select If the recipient clicks on this link, add them to a subscriber list. Read more about linking to a list.
 7. Click Save, to save your button settings.
 8. Click Save at the top or bottom of the composer, to save your changes to the campaign.
 9. Click Preview to see the button as it will display to your readers.

Note: If you want to make any changes to your button set up, just click on the button, while you're in your composer.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ