ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Buyer statuses

If you are the Buyer of a domain in auction, the following tables are guides that offer descriptions of the status of your domain as well as the next steps you should take.

Offer/Counter Offer

Buyer Status Status Description Next Step
Email Seller for Details This domain didn't move automatically to Buyer. Click the Email Seller link to send Seller a message After domain has been moved to your account, accept it on the Incoming Account Changes page
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Seller to manually transfer domain
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Make payment
Status Expected completion date Wait for domain to be moved to your account

Buy Now Only

Buyer Status Status Description Next Step
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Make payment
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Seller to manually transfer domain
Email Seller for Details Domain didn't move automatically to Buyer. Click the Email Seller link to send Seller a message Contact Support if Seller is unresponsive to requests

7-Day Public Auction

Buyer Status Status Description Next Step
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Make payment
Funds Received, Authorization Pending 5 day window to verify funds Wait until day 6, as domain will most likely transfer automatically. If it doesn't, contact Seller to manually transfer the domain
Email Seller for Details Domain didn't move automatically to Buyer. Click the Email Seller link to send Seller a message Email Support if Seller is unresponsive to requests

Expired Domain

Buyer Status Status Description Next Step
Pending Bidder Purchase Buyer is required to make agreed payment Make payment
Status Domain should move to your account automatically on this date, unless original domain owner renews it in the next few days N/A

More info

  • Seller Statuses

  • บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
    ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
    ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
    เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ