ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .ca

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) คือผู้รับจดทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน .ca

ข้อจำกัด

ชื่อโดเมนเหล่านี้สามารถมีอักขระได้สูงสุด 63 ตัว และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายขีดคั่น (ยกเว้นเป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
โอนย้ายไปยัง สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง1)
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน
การลงทะเบียนส่วนตัว สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง2)
การลงทะเบียนแบบปลอดภัย สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง3)
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง4
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบกลุ่ม สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
IDN é, ë, ê, è, â, à, æ, ô, œ, ù, û, ü, ç, î, ï และ ÿ

หมายเหตุ: CIRA จะตรวจสอบชื่อโดเมนเป็นระยะๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าชื่อโดเมนเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการมีคุณสมบัติ หาก CIRA ไม่สามารถยืนยันสถานะการมีคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใหม่ได้ CIRA อาจร้องขอข้อมูลจากคุณเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ คุณต้องส่งข้อมูลการขอนั้นให้พวกเขาภายในกรอบเวลาจำเพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการใช้งานชื่อโดเมน .ca ของคุณ

ใครสามารถจดทะเบียนโดเมน .ca ได้บ้าง

ดู

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่จดทะเบียนโดเมน .ca ได้ รวมทั้งวิธีการจดทะเบียน

1ข้อยกเว้นการโอนย้าย

หมายเหตุ: CIRA จำกัดไม่ให้มีการโอนย้ายโดเมนในช่วง 65 วันแรกหลังจากจดทะเบียน

 • เมื่อมีการโอนย้ายโดเมน จะต้องมีการเริ่มต้นการโอนย้ายสำหรับทุกๆ การผันแปร (IDN) ของชื่อโดเมน .ca นั้น หากการผันแปรทั้งหมดไม่ได้รับการโอนย้าย การโอนย้ายจะล้มเหลว
 • ที่หน้าเพจ การโอนย้ายที่รอดำเนินการ ในโปรแกรมบริหารโดเมน ที่อยู่อีเมลผู้ดูแลด้านการบริหารจะแสดงเป็น nocontactsfound@secureserver.net เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับติดต่อ Whois ของคุณได้
 • โดยปกติแล้ว การโอนย้ายจะใช้เวลาห้าถึงเจ็ดวันนับตั้งแต่เวลาที่คุณอนุญาต อย่างไรก็ตาม การโอนย้าย .ca จะผ่านโดยทันทีหลังจากคุณใส่รหัสอนุญาต แล้วคลิกเสร็จสิ้น

หากชื่อโดเมนได้หมดอายุลงแล้ว คุณมีเวลา 30 วัน นับจากวันที่หมดอายุเพื่อโอนย้ายชื่อโดเมนมาที่เรา ในการโอนย้ายชื่อโดเมน .ca มาที่เราภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันนั้น กรุณาติดต่อแผนกสนับสนุนของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

2การลงทะเบียนส่วนตัว

CIRA จะใช้การลงทะเบียนส่วนตัวของตนเองกับชื่อโดเมน .ca ใหม่ที่ผู้จดทะเบียนบุคคลทั่วไปรายนั้นโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CIRA จะจำกัดข้อมูลส่วนตัวที่แสดงในฐานข้อมูล WHOIS ด้วยประเภททางกฎหมายต่อไปนี้:

 • พลเมืองแคนาดา
 • ผู้อาศัยถาวร
 • ตัวแทนทางกฏหมาย
 • บุคคลชาวอะบอริจิน

หากคุณได้จดทะเบียนชื่อโดเมน .ca เป็นผู้จดทะเบียนบุคคลทั่วไป คุณสามารถติดต่อแผนกสนับสนุนของเราเพื่อยกเลิกการจดทะเบียนแบบเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกครั้งได้

3ข้อยกเว้นการอัพเดทข้อมูลติดต่อ

สามารถส่งการอัพเดตข้อมูลติดต่อทั้งหมดได้ผ่านบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อนิติบุคคลของแคนาดา

หากต้องการอัพเดทชื่อนิติบุคคลของแคนาดา คุณจะต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น:

 1. ไปที่หน้าการตั้งค่าโดเมน
 2. ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้า แล้วคลิกแก้ไข ถัดจากข้อตกลง CIRA สำหรับ .ca
  เปลี่ยนประเภทนิติบุคคลของแคนาดา
 3. เลือกประเภทนิติบุคคลใหม่จากเมนูแบบดึงลง
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับข้อตกลง แล้วคลิกบันทึก

หมายเหตุ: ตรวจสอบส่วนด้านบนเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนส่วนตัว2 และวิธีที่อาจปรับใช้ตามประเภทนิติบุคคลของแคนาดาที่เลือก

การต่ออายุ

CIRA จะต่ออายุชื่อโดเมน .ca ในวันหมดอายุของโดเมนโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ชำระเงินสำหรับการต่ออายุภายใน 30 วันของวันหมดอายุ คุณสามารถลองกู้คืนชื่อโดเมน .ca ของคุณได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการกระทำดังกล่าว ดู ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับขั้นตอน

รายละเอียดการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้า นโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ 4

คุณสามารถใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดหกเนมเซิร์ฟเวอร์ต่อชื่อโดเมน .ca แต่ละเนมเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน

อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ IPv4 หนึ่ง ที่อยู่และที่อยู่ IPv6 หนึ่งที่อยู่ต่อโฮสต์เท่านั้น

จำเป็น: ก่อนที่จะวางเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ .CA ไว้ในโดเมน .CA ได้ นายทะเบียนของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์จะต้องจดทะเบียนเนมเซิร์ฟเวอร์กับ CIRA ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ CIRA

เมื่อเนมเซิร์ฟเวอร์ .CA ได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะเพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไปยังชื่อโดเมน .CA ได้ หากต้องการเพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง คุณจะต้องตั้งค่าชื่อโฮสต์และที่อยู่ IP สำหรับเนมเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการ จากนั้นคุณจะสามารถกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ให้กับชื่อโดเมนได้

ข้อมูลภาษี

ผู้ลงทะเบียน .ca ทั้งหมดจะต้องชำระภาษีสินค้าและบริการ (GST) และอาจต้องชำระภาษีการขายที่สอดคล้อง (HST) ซึ่งก็คือ GST และภาษีการขายของจังหวัด (PST)

สำหรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโดเมน .CA โปรดดู


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ