ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Can I accept credit card payments from customers located outside the United States?

Quick Shopping Cart® supports credit card payments from many international locations and currencies.

For a full list of supported countries, see Which countries do you support with International Shipping?

For a full list of accepted currencies, see What currencies can I use?

International customers can use the following payment gateways:

  • Print and Call
  • Cash On Delivery
  • PayPal® Express Checkout
  • Point of Sale (POS) Credit Card
  • Note: POS requires a SSL certificate. For more information, see Adding an SSL Certificate and Site Seal .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ