ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Can I cancel my Facelift?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

If we have not started your Facelift redesign, or if you change your mind after seeing the two-page preview, we can issue you a refund. Please contact us at wsbfacelift@godaddy.com.

Once your full site has been redesigned, however, we’ve already paid the designers for the work done. So at that point, based on our Refund Policy, we can longer issue you a refund for the Facelift service.

If you simply need some edits of your design, we can help. Just use the questionnaire we emailed you to provide specific design feedback, and we can tweak it until you’re happy.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ