สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้หลังหมดอายุแล้วหรือไม่

โดยส่วนใหญ่สามารถทำได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนขยายของชื่อโดเมนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลทะเบียน (รีจิสตรี้)

หากรีจิสตรี้ของส่วนขยายชื่อโดเมนของคุณสามารถจัดการให้ได้ จะมีการเก็บชื่อโดเมนที่หมดอายุไว้อีกสองถึงสามวันเพื่อรอให้คุณต่ออายุ สำหรับส่วนขยายชื่อโดเมนหลายตัว (เช่น .com, .net, และ .org) จะมีระยะเวลาผ่อนผันเพื่อให้คุณต่ออายุชื่อโดเมนหลังหมดอายุโดยไม่ต้องเสียค่าปรับใด ๆ หลังพ้นระยะเวลาผ่อนผันส่วนต่อขยายเหล่านี้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอคืนชื่อโดเมนและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนตามปกติเพื่อรักษาชื่อโดเมนเดิมไว้

สำหรับส่วนขยายชื่อโดเมนบางประเภท ส่วนขยายรหัสประเทศหลัก (ccTLD) จะไม่มีระยะเวลาผ่อนผันแต่อย่างใด หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอคืนชื่อโดเมนและค่าธรรมเนียมต่ออายุเพื่อเก็บชื่อโดเมนเดิมไว้

กระบวนการในการจัดการชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วของเรา

กระบวนการที่นายทะเบียนดูแลชื่อโดเมนที่หมดอายุจะขึ้นอยู่กับส่วนขยายชื่อโดเมนของคุณและค่าในการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง ก่อนหมดอายุ เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้คุณต่ออายุชื่อโดเมนของคุณหลายครั้ง

หากคุณตั้งค่าให้ต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุให้หลังจากพ้นวันหมดอายุ หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินไปยังคุณได้ เราจะสำรองชื่อโดเมนที่หมดอายุของคุณไว้และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลอีกครั้ง

หากคุณตั้งค่าชื่อโดเมนเพื่อต่ออายุเอง และชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว เราจะสำรองชื่อโดเมนที่หมดอายุไว้ให้และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลอีกครั้งหลังวันหมดอายุ

สำหรับส่วนขยายชื่อโดเมน .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me, หรือ .tv ที่หมดอายุ เราจะเก็บชื่อโดเมนไว้ให้กับคุณเป็นเวลาประมาณ 42 วันก่อนทำการยกเลิก การต่ออายุชื่อโดเมนระหว่างระยะเวลานี้จะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุและขอชื่อคืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ และ

ต่ออายุอัตโนมัติ

หากตั้งค่าให้ต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • หนึ่งวันหลังจากการลงทะเบียนชื่อโดเมนหมดอายุ เราจะพยายามเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุชื่อโดเมนกับคุณ หากไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ (เช่น บัตรของคุณหมดอายุ) เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนและสำรองชื่อโดเมนไว้ให้กับคุณ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • ในวันที่ 5 และ 12 หลังหมดอายุ เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับคุณอีกครั้ง คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • ในวันที่ 19 หลังวันหมดอายุ ชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอคืนชื่อ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอต่ออายุชื่อโดเมน ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • ในวันที่ 25 หลังหมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • ในวันที่ 42 หลังหมดอายุ เราจะทำการยกเลิกชื่อโดเมนของคุณ เราจะลบส่วนบริการทั้งหมดที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนดังกล่าว

รีจิสตี้อาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนที่จะตรวจปล่อยสำหรับการลงทะเบียนตามปกติ

การต่ออายุเอง

หากไม่ได้ตั้งค่าชื่อโดเมนให้ต่ออายุอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • หนึ่งวันหลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนและสำรองชื่อโดเมนไว้ให้กับคุณ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • ในวันที่ 5 และ 12 หลังหมดอายุ เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับคุณอีกครั้ง คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • ในวันที่ 19 หลังวันหมดอายุ ชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอคืนชื่อ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • ในวันที่ 25 หลังหมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • ในวันที่ 42 หลังหมดอายุ เราจะทำการยกเลิกชื่อโดเมนของคุณ เราจะลบส่วนบริการทั้งหมดที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนดังกล่าว

รีจิสตี้อาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนที่จะตรวจปล่อยสำหรับการลงทะเบียนตามปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุชื่อโดเมนได้จาก การต่ออายุเอง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร