ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Can I still use my old version of Outlook or Office?

Yes, you can still use your existing version of Outlook, as long as it is compatible with Office 365. Outlook 2010 and greater are supported. If your version of Outlook is older than 2010, please upgrade your version of Outlook.

If you already have Office, you can still use it, after the upgrade. You will also have access to the Office 365 features and software that are included with your plan.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ